De gasten van Zomerzinnen 2023 zijn nu nog niet bekend.